O nama

Opština Srbac je 1975. god. osnovala Osnovno Javno Komunalno Preduzeće ,,Rad” Srbac.

Odlukom Supštine Opštine 2001. god., a u okviru procesa statusnih promjena privatizacije, ODJKP ,,Rad” Srbac je transformisano u tri nova predzeća:

-          ODJKP ,,Vodovod i kanalizacija” Srbac,

-          ODJKP ,,Komunalac” Srbac i

-          ODJKP ,,Gradska toplana” Srbac.

 

Opština Srbac je 1975. god. osnovala Osnovno Javno Komunalno Preduzeće ,,Rad” Srbac. 2001. god. preduzeće se raščlanilo na tri samostalna komunalna preduzeća, od kojih je jedno ODJKP ,,Vodovod i kanalizacija”. Od jula 2007. god. preduzeće je registrovano i funkcioniše kao KP ,,Vodovod” AD Srbac.
KP ,,Vodovod” AD Srbac je preduzeće od posebnog društvenog interesa, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode i odvodnjom otpadnih voda.
Posjedujemo licence za izradu tehničke dokumentacije,hidrotehnička i mašinska faza  i izvođenje tih radova,kao i licencu za izvođenje geodetskih radova.

 

STRUKTURA KAPITALA

 

R.br.

Opis

Vrijednost kapitala

Udio (%)

1.

Opština Srbac

473.796,00

65 %

2.

Fond za restituciju RS AD Banjaluka

  36.445,00

5 %

3.

PREF AD Banja Luka

  72.890,00

10 %

4.

Advantis Broker AD Banjaluka

  16.225,00

2,22 %

5.

Ack Global Ltd. Charlestown

  11.262,00

1,54 %

6.

Izer AD Banjaluka

    9.059,00

1,24 %

7.

Sitni dioničari

109.223,00

14,98 %

Ukupno:

 

728.900,00

100 %

 

ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Najviši organi preduzeća su:

  1. Skupština akcionara
  2. Nadzorni odbor
  3. Uprava - Direktor
  4. Sektori: