Kanalizacija

Pored redovnog snabdijevanja vodom za piće, veliku ulogu u zaštiti zdravlja stanovništva ima odvod otpadnih voda.

Kanalizaciona mreža je, odvodnjom svih vrsta otpadnih voda, efikasna zaštita od zagađenja pitke vode, širenja zaraznih bolesti, neprijatnih mirisa i drugih opasnosti i neugodnosti. Čine je kolektorska i sekundarna kanalizaciona mreža, sa pripadajućim objektima.

Kanalizacioni sistem je separatnog tipa, izveden uglavnom u užoj gradskoj zoni.

Ukupna dužina fekalne kanalizacione mreže 13.567 m.

 

PREGLED PROFILA I DUŽINA FEKALNE KANALIZACIJE

 

R. br.

Profil kanlizacionih cijevi

Dužina cjevovoda

Vrsta materijala

1.

ø 500 mm

674 m

   AC cijevi

2.

ø 400 mm

435 m

   AC cijevi

3.

ø 300 mm

8.771 m

   AC cijevi

2.436 m

PVC cijevi

405 m

  BC cijevi

4.

ø 200 mm

533 m

PVC cijevi

5.

ø 160 mm

237 m

PVC cijevi

6.

ø 110 mm

77 m

PVC cijevi

Ukupno:                                                                

13.567 m

 

 

U LEAP-u opštine Srbac, koji je Skupština usvojila, izemeđu ostalog detaljno je izvršena i analiza stanja, te predložene dugoročne mjere i aktivnosti koje rješavaju probleme odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Srpca.