Skupština akcionara

Dokumenti doneseni na skupštini akcionara, održanoj 30.06.2016. godine:

 


Dokumenti za skupštinu akcionara 10.04.2017.:


Odluke skupštine akcionara 10.04.2017.:


Odluke skupštine akcionara 03.07.2017.: