Usluge

KP ,,Vodovod”AD Srbac je preduzeće od posebnog društvenog interesa, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode i odvodnjom otpadnih voda.

Preduzeće posjeduje licence za izadu tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Redovne aktivnosti preduzeća su:

Obavljanjem ovih djelatnosti obezbjeđuje se održavanje, izgradnja, unapređenje, poboljšanje i opremanje objekata vodovoda i kanalizacije i njihov monitoring.

KP „Vodovod“ AD Srbac se bavi i izradom tehničke dokumentacije vodovoda i kanalizacije.

U saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja RS redovno se vrši mikro-biološka i fizičko-hemijska kontrola kvaliteta vode. Rezultati ispitivanja potrvrđuju higijensku ispravnost vode za piće.

Trenutno u praduzeću ima 63 stalno zaposlena radnika, a po potrebi se angažuju i dodatni radnici.

Preduzeće je opremljeno svom potrebnom mehanizacijom i drugom opremom:

Sa postojećim mašinama, opremom i stručnim kadrom, preduzeće je sposobno da izvodi najsloženije radove iz oblasti vodovoda i kanalizacije.