Saziv za XV Skupštinu akcionara

ODLUKA O SAZIVANJU XV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KP „VODOVOD“ AD SRBAC

možete preuzeti ovdje

MATERIJALI ZA XV SKUPŠTINU

možete preuzeti ovdje