Vijesti

Kvalitet vode

O velikom značaju čiste vode za čovječanstvo se ne može reći nešto što do sada nije već rečeno.

Opština Srbac je bogata vodama, kako površinskim (rijeke i potoci) tako i podzemnim vodama izuzetnog kvaliteta, što je dokazano hidrogeološkim istraživanjima i analizama kvaliteta vode.

Analiza vode za piće je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njom se utvrđuje kvalitet vode na izvorištima i njena zdravstvena ispravnost u gradskoj vodovodnoj mreži kao i efikasnost dezinfekcije.

Analizom vode za piće ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizičko-hemijske, hemijske, toksične i mikrobiološke. 

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće propisuje obim analiza i maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za svaki ispitivani parametar. Voda je higijenski ispravna za piće kada su izmjerene vrijednosti ispitivanih parametara ispod MDK vrijednosti.

Analizu kvaliteta vode za piće iz vodovodnog sistema Srbac vrši JZU Institut za javno zdravstvo RS, Banja Luka.

Rezultati svjedoče o izuzetnom kvalitetu vode podzemne vode koje se zahvataju na tri izvorišta javnih vodovodnih sistema ne zahtijevajući nikakvu prethodnu obradu prije distribucije potrošačima, i kao takve zadovoljavaju kriterijume propisane „Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće“ (Službeni glasnik Republike Srpske br 40/03).

Voda za analizu se redovno uzima sa bunara i to sirova voda kao i drugih objekata I tačaka vodovodnog sistema koja je prošla tretman hlorisanja.

 

FIZIČKE, FIZIČKO-HEMIJSKE I HEMIJSKE OSOBINE VODE ZA JAVNO SNABDJEVANJE STANOVNIŠTVA

Redni

broj

 

Parametri

Maksimalno dopuštene vrijednosti ili

koncentracije

 

1.

 

Boja

5 stepeni kobalt platinske skale

2.

 

Miris i ukus

Bez

3.

 

Mutnoća

Do 1 NTU *

4.

 

Koncentracija jona vodonika(pH)

6,8 . 8,5

5.

 

Oksidabilnost (mg KmnO4 / l )

Do 8 **

6.

 

Provodljivost ( μScm¯¹ na 20 º C)

Do 1000

7.

 

Temperatura

Temperatura izvorišta ili niže

8.

 

Rastvoreni kiseonik (% saturacije)

50 ***

9.

 

Sulfati mg/l

250 ****

10.

 

Vodoniksulfid

Bez *****

11.

 

Ukupni organski ugljenik

 

 

* Za vodovode do 5.000 stanovnika dozvoljena mutnoća je do 5 NTU (nefelometrijska jedinica mutnoće).

** Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u oko 20% mjerenja koja nisu uzastopna u toku godine vrijednost parametra dostigne

do 12 mg/l KmnO4 frekvencija mjerenja po važećem Pravilniku.

*** Ne odnosi se na podzemne vode.

**** Ne smije se osjetiti miris.

***** Obavezan parametar kod postrojenja gdje se vrši ozonizacija, a kod ostalih postrojenja kao kontrolni.

 

 

 

 

U nastavku prikaz prosječnih godišnjih vrijednosti analiziranih parametara za određenje punktove vodovodnog sistema Srbac:

 

 

 

Prosječna godišnja vrijednost

Parametri

Jedinica

Referentne

parametara hlorisane vode

mjere

vrijenosti

Izvorišta

Rezervoar

Perutnina

Nestalne tačke

 

parametara

Prijebljezi

Srbac

Povelič

opština Srbac

Temperatura

°C

temp.izvorišta ili niža

12,3

12,3

13,0

13,2

Boja

°Co-Pt skale

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

Miris

-

bez

bez

bez

bez

bez

Ukus

-

bez

bez

bez

bez

bez

Mutnoća

NTU

≤1*

0,4

0,2

0,3

0,5

pH

pH jed.

6.8-8.5

7,30

7,2

7,2

7,3

Utrošak KMnO₄

mg/L

≤8

2,2

2,2

2,1

2,2

Amonijak

mg/L

≤0.1**

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

Rezidualni hlor

mg/L

≤0.5

0,40

0,3

0,3

0,3

Hloridi

mg/L

≤200

13,8

13,8

13,9

13,6

Nitriti (NO₂)

mg/L

≤0.03

≤0.03

≤0.03

≤0.03

≤0.03

Nitrati (NO₃)

mg/L

≤50

11,2

12,6

11,3

8,5

Gvožđe (Fe)

mg/L

≤0.3

0,033

0,0

0,0

0,0

Mangan (Mn)

mg/L

≤0.05

0,010

0,0

0,0

0,0

Ostatak poslije isparenja na 105 °C

mg/L

-

377

376,0

374,5

338,7

Električna provodljivost na 20 °C

μScm⁻¹

≤1000

581,4

578,5

576,6

524,6

% saturacije kiseonikom

%

50****

 

50,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna godišnja vrijednost

Parametri

Jedinica

Referentne

parametara sirove vode

mjere

vrijenosti

Bunar 1

Bunar 2

Bunar

 

parametara

Kobaš

Temperatura

°C

-

11,9

12,4

16,0

Boja

°Co-Pt skale

-

≤5

≤5

≤5

Miris

-

-

bez

bez

bez

Ukus

-

-

bez

bez

bez

Mutnoća

NTU

-

0,55

0,3

1,0

pH

pH jed.

-

7,31

7,3

7,2

Utrošak KMnO₄

mg/L

-

2,2

2,3

2,2

Amonijak

mg/L

-

≤0.1

≤0.1

≤0.1

Rezidualni hlor

mg/L

-

0

0

0

Hloridi

mg/L

-

15

13,3

13,8

Nitriti (NO₂)

mg/L

-

<0.001

0,0

0,0

Nitrati (NO₃)

mg/L

-

10,1

10,1

0,5

Gvožđe (Fe)

mg/L

-

0,03

0,0

0,0

Mangan (Mn)

mg/L

-

0,01

0,0

0,0

Ostatak poslije iparenja na 105 °C

mg/L

-

369

369,3

306,5

Električna provodljivost na 20 °C

μScm⁻¹

-

568

568,7

470,4

% saturacije kiseonikom

%

-

 

19,6

40,8

Login

Anketno pitanje

Kakvu vodu pijete?

Iz vodovoda - 76.3%
Imam privatni bunar - 16.9%
Koristim kućni filter - 0%
Iz bokala sa filterom - 0%
Isključivo flaširanu - 6.8%

Ukupno glasova: 59
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu i redovno dobijajte obavještenja putem mail-a o prekidima u snadbjevanju vodom, kvarovima, akcijama i ostalim važnim informacijama.
captcha

Provjera potrošnje

Ime i Prezime *
Invalid Input
JMBG *
Neispravan unos
Potrošački broj *
Invalid Input
E-mail *
Neispravna e-mail adresa
Unesite kod sa slike * Unesite kod sa slike Netačan unos

Kontakt podaci

Adresa:
11. Novembra 2
BA-78420 Srbac
Tel: +387 51 740 641
Fax: + 387 51 740 068
Dežurni telefon: + 387 51 740 641